דירת Airbnb ברחוב ישכון, תל אביב | דירה בשחור לבן.

בפרוייקט יצרתי הדמיות לדירת Airbnb המשלבת עץ, שחור ולבן.

ההדמיות נעשו עבור משרד התכנון של גלית בלוריאן.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn