WHITE FINAL 01.12.20.jpg

הבית בקיבוץ מעברות |

בפרוייקט יצרתי הדמיה של אזור המטבח ופינת האוכל, על מנת לאפשר למעצבת להמחיש בצורה ויזואלית ללקוחותיה את התמונה המלאה של שילוב האלמנטים שבחרו.

האלמנטים בהדמיה נבנו בהתאם לתמונות השראה ומתוך קטלוגים של ספקי הפרויקט.

ההדמיה נעשה עבור מעצבת הפנים - אייר שפירא.