top of page
2
6
22

'Twisted Beauty'

פרוגרמה - הפרוייקט החל מחקירת בובת הראווה של ימינו, על פי המחקר בובת הראווה הממוצעת רזה משמעותית מהאשה הממוצעת, יש לכך השפעה שלילית רבה על דימוי הגוף בקרב נשים צעירות. מהפרופורציות המעוותות בתעשיית האופנה קיבלתי את ההשראה ליזום את פרוייקט 'Twisted Beauty' - חלון ראווה מטאפורי אינטראקטיבי שמוקם בקניון. חלל קופסתי עשוי זכוכית מחוסמת, אחת משכבותיו נחתכה על ידי לייזר בהתאם לקווי מתאר של בובת הראווה. שכבות הזכוכית חוברו בעזרת כבלים. האינטראקציה של חלון הראווה מתחילה כאשר אדם נכנס למרחב, כניסה תתאפשר לכולם בזכות חלון גדול ורחב, אך ככל שהמשתמש יתקרב אל בובת הראווה המידות יקטנו והכבלים יקשו על הכניסה, למעשה אף משתמש לא יצליח לעבור. המסר שהפרוייקט מנסה להעביר הוא שאין אדם המסוגל להכנס לפרופורציות המעוותות אותם מכתיבה לנו תעשיית האופנה כאידאל היופי.

bottom of page