top of page
square2
8nnn
IMG_0253

'Ecolastic'

אהילים המיוצרים משקיות פלסטיק ממוחזרות, כל אהיל נעשה בטכניקת ייצור שונה על מנת לתת טקסטורות תאורה שונה. השימוש הגובר במוצרי פלסטיק חד פעמי והנזקים הנגרמים לסביבה כתוצאה מכך, הובילו אותי למחשבה שבמידה וניתן, רצוי ליצור דברים חדשים מדברים משומשים שאינם רצויים עוד. בפרוייקט זה התמקדתי באיכויות של שקית הפלסטיק והמוצרים אליהם היא יכולה להפוך.

bottom of page