top of page

פרוגרמה - התערבות בקומת המסחר של מרכז דקל על מנת למקסם את פוטנציאל בתי העסק על ידי קשירתם יחד, הקשר יבוא לידי ביטוי בעזרת קשר ויזואלי וקשר פיזי. הקשר יעשה על ידי סידור בתי העסק הקיימים מחדש וחלוקתם על פי אזורי עניין משותפים, הסידור החדש יגרום לאופן התנועה להשתנות - תנועה מסביב למרכז ולא בתוכו - דבר שיצור עניין וסקרנות.

 

הקירות במרכז המסחרי יהיו עשויים מזכוכית ויהיו בעלי אלמנטים שיאפשרו יצירת אינטראקציה בין בתי העסק כגון חלונות גדולים למתן שירות מהיר. בין בתי העסק יעבור אלמנט המשכי שיצור תחושה של מסלול בעל חומריות אחידה – עץ, וכך תיווצר תחושה שכל בתי העסק הם חלק ממכלול.האלמנט ישמש כמסגרות לפתחי הכניסות וכשולחנות בר גבוהים. בנוסף לאלמנט המאחד, עוצב גם אלמנט מייחד שישמש כדלפקי מכירה, מקומות ישיבה, מדפי תצוגה ועוד, חומריות אלמנט זה משתנה בהתאם לפונקציה שאותו מקטע משמש ובהתאם לאופי בית העסק, וכך למרות האחדות שנוצרת על ידי אלמנט העץ, יכולים בתי העסק לשמור על אופיים כלפי חוץ.

המרכז המסחרי המחודש של שכונת בבלי

מקטעים מתוך אלמנט הריהוט, בו כל בית עסק יבחר את החומריות המשדרת את אופיו ותואמת לפונקציה הרצויה.

סרטון המציג את המרכז המחודש

פירוט טכני - חיבור בין אלמנטים

My Channel

My Channel

My Channel
Search video...
All Categories
All Categories
סרטון הרכבת אלמנט העץ

סרטון הרכבת אלמנט העץ

$
00:14
bottom of page