top of page

שיפוץ בית פרטי בבנימינה | כחלק מפרוייקט שיפוץ גדול, בקשה המשפחה לראות באופן שימחיש להם בצורה ברורה יותר מאשר תוכניות דו ממד שטוחות איך יראה ביתם העתידי. לשם כך בניתי עבורם מודל אדריכלי תלת מימדי. בסרטון ניתן לראות גם את התכנון הפנימי.

3תמונה.JPG
2תמונה.JPG
תמונה.JPG
bottom of page